UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE


         
                Zemní práce na stavbě hypermarketu TESCO               Zemní práce na stavbě hypermarketu TESCO

         
          Skrývkové práce na lomech společnosti LB Minerals             Těžba na pískovně společnosti ZAPA beton

                        
        
             Skrývkové práce na lomech spol. LB Minerals                  Skrývkové práce na lomech spol. LB Minerals